کبوتر و کبوتر بازی

عنوانکبوتر و کبوتر بازی
گونهمقاله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۴۸

شماره

دوره ۱۹ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۸۰-۲۹۸
موضوعافسانه ها و قصه های ایرانی, سخن, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی قصه ی عامیانه ی « حمزه » که برخی از داستان های " امیرارسلان " از روی آن نوشته شده و قسمتی از داستان که حمزه پیش عزیز مصر می رود، در آن آمده است.latest Nike Sneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify