کاورد

عنوانکاورد
گونهکتاب
شماره دسترسی٤١٥١ک
عنوان فرعیدفتر اول - ویژه معلم شهید حجت قریشی ١
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٦٣ ص
اندازه٥/١٤*٢١ س.م
موضوعبی نا, داستان فارسی, شعر فارسی, کتاب
وضعیت رنگ

مصور، نقاش (سیاه و سفید)

متن کامل

مجموعه ۹ شعر و داستان و نقد، شامل: معلم در ستیز طبقاتی؛ دو شعر؛ نقدی بر روش یادگیر در آموزش؛ و...Authentic Nike Sneakers | Sneakers Nike Shoes