کانون بانوان(دستنویس)

عنوانکانون بانوان(دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۲۲۴ت
فرستندهاداره تعلیمات مرکز وامتحانات، وزیر معارف واوقاف,
گیرنده[ دبیرستان‌های دخترانه ],
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

۲۸آبان ۱۳۱۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوع(دبیرستان های دخترانه), اداره تعلیمات مرکز وامتحانات ، وزیر معارف واوقاف, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

لزوم شرکت دانش آموزان دختردوره دوم دبیرستان هادر جلسات کانون بانوان که با هدف بالابردن سطح علمی معلمان ودانش آموزان دبیرستانی تشکیل می شود .Sports News | Mens Flynit Trainers