ژاپن

عنوانژاپن
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٨١ک
پدیدآورندگان همکارعطائی آشتیانی, حسین
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه۲۸ ص
اندازه٥/٢٢*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه و تدوین حسین عطائی آشتیانی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطائی آشتیانی, غیرداستان, کتاب, کتاب جغرافیا, کتاب دانش اجتماعی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

عنوان کوتاهدانستنیهاى نونهالان؛ ٥٠
متن کامل

مطالبى درباره ی موقعیت جغرافیایى و وضعیت اقلیمى، چگونگی زندگى مردم ژاپن، جشن ها، آداب و رسوم، زبان و خط این سرزمین.Running sport media | New Jordans – Air Jordan 2021 Release Dates , Gov