ژاله و گل

عنوانژاله و گل
گونهمقاله
نویسندگانباغچه بان, جبار
ناشرگلهای رنگارنگ
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۲۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۶-۵۷
موضوعباغچه بان، جبار, شعر, گل های رنگارنگ, مقاله
متن کامل

شعری از زبان ژاله به گل درباره فراز و فرود زندگی و اشاره به این موضوع که هیچ کدام را نباید همیشگی دانست.best shoes | Nike Shoes