چگونه انسان غول شد

عنوانچگونه انسان غول شد
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۹۴۳ک
پدیدآورندگانمارشاک, ایلیا یاکوولیویچ
تاریخ تولد - وفات

۱۸۹۵-۱۹۵۳

پدیدآورندگان همکارمارشاک, ایلیا یاکوولیویچ, سگال,, پور, آذر آریان
عنوان دیگر

عنوان اصلی: How Man Became A Giant

ناشرکتابهای سیمرغ
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۸
تعداد صفحهج.
پدیدآورندگان

م. ایلین وی، سگال؛ ترجمه آذر آریان پور

موضوعآذر آریان پور, ادبیات ترجمه, ایلیا یاکوولیویچ مارشاک, سگال, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی, کتاب علمی, کتاب های سیمرغ, م. ایلین وی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهکتابهای سیمرغ؛۵۴: داستان زیبای تکامل؛۱
نوبت چاپچ‍اپ‌ اول‌۱۳۴۷ . چ‍اپ‌ دوم‌۱۳۵۰ . چ‍اپ‌ س‍وم‌۱۳۵۱ . چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌۱۳۵۲ . چ‍اپ‌پ‍ن‍ج‍م‌۱۳۵۴ . چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌۱۳۵۷
متن کامل

آشنایی با سیر تکامل انسان از ابتدا تا پیدایش تمدن در دو بخش، هر بخش شامل داستان‏هاى کوتاهى چون: قفس نادیدنى؛ قهرمان ما و خویشاوندانش؛ نقش دستها؛ و ....buy shoes | Nike for Men