چند نکته در تربیت اطفال

عنوانچند نکته در تربیت اطفال
گونهمقاله
نویسندگانراسخ, ب.
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱۷-۴۱۹
پدیدآورندگان

مترجم ب. راسخ

موضوعب. راسخ, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شیوه‌های مختلف تربیتی را نقل می‌کند که از سرگذشت‌های کودکان با والدین و راه های صحیح تربیت آنها است .Nike Sneakers | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men