چشمها

عنوانچشمها
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۴۳۵ک
پدیدآورندگان همکارعطائی آشتیانی, حسین
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه۲۶ص
اندازه۱۷*۲۳.۵س.م
پدیدآورندگان

ترجمه حسین عطائی آشتیانی

موضوعپدیده, حسین عطائی آشتیانی, حسین عطایى ‏آشتیانى, کتاب
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

عنوان کوتاهدانستنیهای نونهالان
متن کامل