چاوش نامه حضرت رضا علیه السلام و کربلای معلا، زهر دادن مامون بحضرت رضا علیه السلام (روی جلد)

عنوانچاوش نامه حضرت رضا علیه السلام و کربلای معلا، زهر دادن مامون بحضرت رضا علیه السلام (روی جلد)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهروی جلد
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٧*٥/٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
چاوش نامه حضرت رضا علیه السلام و کربلای معلا، زهر دادن مامون بحضرت رضا علیه السل