پ‍ی‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ وخ‍ان‍واده‌ و م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ آم‍ورش‌ و پ‍رورش‌

عنوانپ‍ی‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ وخ‍ان‍واده‌ و م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ آم‍ورش‌ و پ‍رورش‌
گونهسند
شماره دسترسی۱۵۷ت
فرستندهجهانشاهی, ایرج
گیرندهآهی (ایمن), لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

۵بهمن۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعایرج جهانشاهی ( مدیر کل انتشارات آموزشی وزارت آموزش و پرورش ), سند, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

فرستادن مجموعه نشریات پیک برای بررسی در شورای کتاب کودک وارائه پیشنهاد وراهکار برای ارتقای نشریات و پاسخ لیلی آهی (ایمن).affiliate tracking url | Nike