پ‍ی‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ وخ‍ان‍واده‌ و م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ آم‍ورش‌ و پ‍رورش‌

عنوانپ‍ی‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ وخ‍ان‍واده‌ و م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ آم‍ورش‌ و پ‍رورش‌
گونهسند
شماره دسترسی۳۹۸ت
فرستندهجهانشاهی, ایرج
گیرندهآهی (ایمن), لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

۲۴آبان ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعایرج جهانشاهی ( مدیر کل انتشارات آموزشی وزارت آموزش و پرورش ), سند, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

دعوت برای شرکت در جلسه گ‍ف‍ت‌ وگو در باره‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ در م‍ج‍ل‍ه‌ پ‍ی‍ک‌ م‍ع‍ل‍م‌ وخ‍ان‍واده‌ و م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ آم‍ورش‌ و پ‍رورش‌با شرکت توران میرهادی، علیمحمد کاردان، عباس یمینی شریف، مهردادنبیلی، پاشا شریفی وپاسخ لیلی آهی (ایمن ).Asics shoes | nike fashion