پ‍اردای‍ان‍ه‍ا

عنوانپ‍اردای‍ان‍ه‍ا
گونهکتاب
پدیدآورندگانزواکو, میشل
تاریخ تولد - وفات

۱۸۶۰- ۱۹۱۸

پدیدآورندگان همکاراع‍ت‍م‍اد, ی‌-
ناشرگوتمبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحهج
اندازه۵/۲۰*۵/۱۳
پدیدآورندگان

(ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍ش‍ل‌ زواک‍و)؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ی‌- اع‍ت‍م‍اد

موضوعکتاب, گوتمبرگ, گوتنبرگ, م‍ی‍ش‍ل‌ زواک‍و, ی‌- اع‍ت‍م‍اد
گروه سنی(ج، د)
عنوان کوتاهكتاب ارزان براى همه: پاردايانها
متن کامل