پیش آهنگی

عنوانپیش آهنگی
گونهنشریه
ناشرسازمان پیشاهنگی ایران
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۰۶
تاریخ نشر

١٣٠٦

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی، عکس (سیاه و سفید، رنگی)

اندازه٢١*٥/٢٩س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز: احمد امین‌زاده؛ مدیر مسئول: جلیل كتیبه ی؛ سردبیر: صدری میر عمادی، ابوالفتح قهرمانی

گروه سنیکودکان، نوجوانان
فاصله انتشارماهانه
یادداشت ها

وابسته به: سازمان پیشاهنگی ایران

بهاء

٥ ریال (اشتراک سالانه در ایران ٥٠ریال و در خارج ٨٠ ریال)

متن کامل

نشریه‌ی ماهانه‌ی پیش‌آهنگی از سال ۱۳۰۶ به مدیر مسئولی احمد امین‌زاده، پایه‌گذار سامانه‌ی پیش‌آهنگی در ایران، آغاز به انتشار کرد. و پس از یک سال بسته شد. پیش‌آهنگی در ایران در سال ۱۲۹۸ش. از سوی سفیر اسپانیا شناسانده شد. در دوره‌ی رضاشاه، احمد امین‌زاده اندیشه‌ی تشکیل سازمان پیش‌آهنگی در ایران را طرح کرد. وزارت معارف در ۱۲ آذر ۱۳۰۴ طرح او را پذیرفت و امین‌زاده را به ریاست این سازمان برگزید. مطالب مجله بیشتر شامل اخبار و مقاله‌هایی درباره‌ی پیش‌آهنگی در ایران و جهان بود که شماری از آن‌ها از منابع ...trace affiliate link | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177