پیشنهاد جمعیت نسوان به مقام مقدس مجلس شورای ملی

عنوانپیشنهاد جمعیت نسوان به مقام مقدس مجلس شورای ملی
گونهمقاله
ناشرجمعیت نسوان وطنخواه ایران
سال تولد۱۳۰۴
تاریخ نشر

۱۸ تیر ۱۳۰۴

شماره

س۲ ش۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲-۳
موضوعبهداشت کودک, جمعیت نسوان وطنخواه ایران, مقاله
متن کامل

نقش حفظ و بهداشت و مراقبت های پزشکی از بدو تولد و پیشگیری از بیماری های واگیردار، استفاده از کالاهای داخلی و جلوگیری از فقر عمومی در حفاظت از افراد جامعه به همراه سه پیشنهاد جمعیت نسوان به مجلس شورای ملی، شامل: آزمایش خون و معاینه پزشکی قبل از ازدواج، اعزام چند نفر از دختران بی بضاعت به مصر یا بیروت برای تحصیل در رشته ی مامایی و ترویج استفاه از پوشاک ایرانی یک شکل و یک رنگ در مدرسه ها.