پیشنهاد تدریس درس ادبیات کودکان در دانشکده ادبیات

عنوانپیشنهاد تدریس درس ادبیات کودکان در دانشکده ادبیات
گونهسند
فرستندهآهی (ایمن), لیلی
گیرندهمفیدی, شمس الدین
سال انتشار۱۳۵۳
تاریخ نشر

٣ تیر ١٣٥٣

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه٢ ص
موضوعدانشگاه تهران, سند, شمس الدین مفیدی (معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه تهران), شورای کتاب کودک, منابع نوشتاری
متن کامل

پیشنهاد افزودن درس ادبیات کودکان به درس های اختیاری دوره ی لیسانس رشته ی ادبیات فارسی در دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و پاسخ "مفیدی" به "ایمن" مبنی بر تشکر از این پیشنهاد.Nike Sneakers | New Releases Nike