پیروزی بر لکنت زبان

عنوانپیروزی بر لکنت زبان
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۴-۳۷
موضوعلکنت زبان, مقاله, مکتب مام
متن کامل

معرفی روش جدیدی که در آن از مترونوم برای از بین بردن لکنت زبان استفاده می‌شود که توسط دکتر « جان برادی » طراحی شده است و نکاتی درباره کودکان با این مشکل برای پدر و مادر.