پیرمرد مهربان

عنوانپیرمرد مهربان
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٦١ک
پدیدآورندگانخوزی, احمد سعیدی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٨-

پدیدآورندگان همکارپیمان,
ناشرمعراجی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٧ص
اندازه٢/١٤*٤/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته پیمان

موضوعاحمد سعیدی خوزی, پیمان, کتاب, معراجی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهافسانه های خوب ایرانی؛ ٢١
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: پیرمرد مهربان؛ خرگوش و ببر؛ و تاجر طمعکار.Nike air jordan Sneakers | New Jordans – Air Jordan 2021 Release Dates , Gov