پیدایش ورزش

عنوانپیدایش ورزش
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٩٤ک
پدیدآورندگان همکارخداپرستی, فرج الله
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه٢٧ص
اندازه١١*٢٣ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه فرج الله خداپرستی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, غیرداستان, فرج الله خداپرستی, کتاب, ورزش
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٨٠ ریال

عنوان کوتاهدانستنیهای نونهالان؛ ٤١
متن کامل

تاریخچه ی پیدایش ورزش هاى گوناگون در کشورهاى مختلف جهان.Sports News | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News