پیدایش انسان و عقاید داروین

عنوانپیدایش انسان و عقاید داروین
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٣٢ک
پدیدآورندگان همکارمحسنی, عزیز
ناشرسپهر
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٨٠ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه عزیز محسنی

موضوعادبیات ترجمه, سپهر, عزیز محسنی, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٥٠ ریال

عنوان کوتاهعلوم به زبان ساده؛ ١
متن کامل

مطالبی درباره ی جایگاه انسان در دنیاى جانوران، شباهت های او با جانوران و روند تکوین او از نوع خاصی از میمون به انسان، با تکیه بر نظریه تکاملى داروین.bridge media | Sneakers Nike Shoes