پژوهش در دنیای زیر آب

عنوانپژوهش در دنیای زیر آب
گونهکتاب
شماره دسترسی١١١٥ک
پدیدآورندگانباود, ریچارد
پدیدآورندگان همکارب. نیت,, رئوفی, حمید رضا
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٥٥ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

از ریچارد باود؛ نقاشی ب. نیت؛ ترجمه حمید رضا رئوفی

موضوعادبیات ترجمه, ب. نیت, پدیده, حمید رضا رئوفی, ریچارد باود, غیرداستان, کتاب, کتاب اطلاعاتی
گروه سنی(ج ،د)
بهاء

١٠٠ ریال

متن کامل

مطالبی درباره ی غواصان اولیه و تکامل تدریجى لباس و تجهیزات غواصى، آشنایى با وسایل تحقیقات ‏در اعماق زیاد، اختراع زیر دریایى، و...short url link | Nike