پوشه: یک نفر در یزد تنهاست

عنوانپوشه: یک نفر در یزد تنهاست
گونهمقاله
شماره دسترسی١٣٠٦٠
نویسندگانسام, فرزانه
عنوان فرعیدیدار با مهدی آذریزدی نویسنده سری کتاب های «قصه های خوب برای بچه های خوب» "
ناشربچه های شرق (ویژه نامه نوجوانان روزنامه شرق)
سال تولد۱۳۸۳
تاریخ نشر

بهمن ١٣٨٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٨-٣٩
پدیدآورندگان

سام فرزانه

موضوعآذریزدی، مهدی, سام فرزانه, مصاحبه ها
متن کامل

گفت و گویی با مهدی آذریزدی درباره ی زندگی و فعالیت هایش برای ادبیات کودکان.Nike air jordan Sneakers | Men's Sneakers