پهلوان پهلوانان(۹)

پهلوان پهلوانان(۹)
عنوانپهلوان پهلوانان(۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرصادقی, علی اکبر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۶-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۲

شماره صفحهص۹
وضعیت رنگ

نقاشی(مرکب و آبرنگ روی صفحات یک آلبوم قدیمی)

موضوعآبرنگ, پهلوان پهلوانان, تصویر, تصویر کتاب, علی اکبر صادقی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل