پس از کنکور

عنوانپس از کنکور
گونهمقاله
نویسندگانانقطاع, ناصر
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

مهر ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۴۲
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعمقاله, مکتب مام, ناصر انقطاع
متن کامل

بررسی مشکلاتی که قبل و بعد از برگزاری کنکور برای جوانان به وجود می آید.