پروانه و چراغ

عنوانپروانه و چراغ
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان
سال تولدنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٢٤]

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعبازی کودکان, شعر, عباس یمینی شریف, مقاله
متن کامل

شعری بیانگر عشق پروانه به گل و روشنایی و افروختگی.