پروانه ها و شب پره ها

عنوانپروانه ها و شب پره ها
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٤٧ک
پدیدآورندگانلمون, رابرت استل
تاریخ تولد - وفات

١٨٨٥-

پدیدآورندگان همکارداریوش, پرویز
عنوان دیگر

عنوان اصلی: All about moths and butterflies

ناشرنیل، فرانکلین
مکان انتشارتهران، نیویورک
سال انتشار۱۳۴۰
تعداد صفحه١٤٥ص
اندازه٢/١٧*٨/٢١ س.م
پدیدآورندگان

رابرت . س. لمون؛ ترجمه پرویز داریوش

موضوعادبیات ترجمه, پرویز داریوش, رابرت . س. لمون, رابرت استل لمون, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهدانستنيهای جهان علم؛١٩
تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

مطالبی درباره ی دوره ی زندگی پروانه ها و شب پرها: تخم، کرم، پیله، پرواز، تخم گذاری و مرگ.Sports Shoes | Autres