پدرم گفت کتاب به درد آخرتت نمی خورد

عنوانپدرم گفت کتاب به درد آخرتت نمی خورد
گونهمقاله
شماره دسترسی١٥٥٦٥
نویسندگانآذریزدی, مهدی
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٠-

عنوان فرعیآذریزدی به روایت آذریزدی "
ناشرخاتم یزد (یادنامه مهدی آذریزدی)
سال تولد۱۳۸۵
تاریخ نشر

بهمن ١٣٨٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤-٥
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعآذریزدی، مهدی, خود سرگذشتنامه ها, مصاحبه ها
متن کامل

شرح زندگی و فعالیت های مهدی آذریزدی به قلم خودش.Best Nike Sneakers | Men's Footwear