پای صحبت محمدرضا اعلامی نویسنده برنامه کودک تلویزیون

عنوانپای صحبت محمدرضا اعلامی نویسنده برنامه کودک تلویزیون
گونهمقاله
عنوان فرعیسلام بچه ها قشنگترین کلام ... "
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۰۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاعلامی، محمدرضا, تلویزیون و کودک, رستاخیز, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گو با محمدرضا اعلامی نویسنده ی برنامه کودک تلویزیون درباره ی تأثیر برنامه های تلویزیون روی کودکان، رواج خشونت در فیلم های تلویزیونی و اثر آن بر رفتار کودکان، چگونگی ادبیات کودکان درایران.Best Nike Sneakers | シューズ