پاسخ وزیر فرهنگ ایتالیا

عنوانپاسخ وزیر فرهنگ ایتالیا
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۶
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۲۶

شماره

دوره۲۲ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

پاسخ وزیر فرهنگ ایتالیا به سؤال مجله تعلیم و تربیت در خصوص پیش‌بینی وضعیت تعلیم وتربیت از سه نظر دموکراسی، ملی و اقتصادیlatest Running | Womens Shoes Footwear & Shoes Online