پادشاه و دختر تاجر

عنوانپادشاه و دختر تاجر
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۵

شماره

دوره۴ ش۳۵ (۱۷۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه رقابتی, ترقی, مقاله
متن کامل

پادشاهی که علاقه ی زیادی به یافتن پاسخ چیستان ها دارد، روزی چیستانی طرح می کند و قرار می گذارد به اندازه ی وزن کسی که پاسخ آن را می دهد، طلا به او ببخشد. در شهر تاجری زندگی می کند که دختر باهوشی دارد. این دختر پاسخ پادشاه را می یابد. پادشاه دختر را به همسری برمی گزیند و از هوشیاری دختر در اداره ی سرزمین خود بهره می برد.