ویژگی زن در کتابهای داستانی کودکان ۵-۱۲ ساله

عنوانویژگی زن در کتابهای داستانی کودکان ۵-۱۲ ساله
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانتوفیقی داریان, لیلی
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون
سال انتشار۱۳۵۸
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳۸ص.
رشته تحصیلیجامعه شناسی
موضوعپایان نامه, تحلیل محتوا, تحليل محتوا, دادجو (ناشر), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), لیلی توفیقی داریان, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی و تحلیل حضور و نقش زن در کتاب های داستان کودکان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انتشارات دادجو به تفکیک کتاب‌های تالیف یا ترجمه.