وزیری، فردوس

عنوانوزیری، فردوس
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانوزیری, فردوس
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۸- ۱۳۵۸

سال آغاز۱۳۵۸
زبان انتشارفارسی
نقشنويسنده، كارشناس ادبيات كودكان و عضو شوراي نويسندگان نشريه‌هاي پيك
موضوعسرگذشتنامه, فردوس وزیری, نویسنده
تاریخ نشر

۱۳۰۸- ۱۳۵۸

متن کامل

فردوس وزیری در سال ۱۳۰۸ در بافت کرمان به دنیا آمد و دوران کودکی را در این شهر سپری کرد. فردوس در هژده سالگی پس از پایان دوره ی دانشسرای مقدماتی شبانه، آموزگار شد و سال‌ها در دبستان‌های تهران و اهواز سرگرم آموزش به کودکان بود. در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۴ در کنار کار آموزگاری، کتابفروشی‌های سخن و ایران در تهران را به شیوه‌ای نو و کم‌همتا اداره کرد. در سال ۱۳۴۴ به شورای نویسندگان مجله‌های پیک در مرکز انتشارات آموزشی وزارت آموزش و پرورش (مرکز تهیه خواندنیهای نوسوادان)‌ پیوست. او در سال ۱۳۴۸ سردبیر پیک کودک شد و عضو شورای نویسندگان پیک نوآموز و پیک دانش‌آموز نیز بود. فردوس از آن هنگام با نام فردوس وزیری یا مینو دستور برای کودکان و نوجوانان قصه و داستان می‌نوشت و بازنویسی می‌کرد و شعر می‌سرود. کره اسب سیاه از نخستین قصه‌هایش برای کودکان، همراه با چند قصه دیگر در سال ۱۳۴۵ با همین عنوان از سوی کتابخانه ابن‌سینا منتشر شد.Sportswear Design | Women's Nike Air Max 270 trainers - Latest Releases