وزارت معارف

عنوانوزارت معارف
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

جمعه ۴ بهمن ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۱۶ (۱۱۹۳)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعآیین نامه های آموزشی, بودجه آموزشی, ساختمان های آموزشگاهی, کوشش, مقاله
متن کامل

چند خبر درباره ی تصمیمات وزارت معارف، شامل: تنظیم بودجه، تدوین نظامنامه، ساخت مدرسه و وضعیت آموزش و پرورش در چند شهر.Running sport media | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News