وزارت معارف: تقسیم اعتبار

عنوانوزارت معارف: تقسیم اعتبار
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۲ تیر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۴۵ (۱۳۲۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبری درباره ی تقسیم اعتبار میان مدرسه های شهرهای مختلف از جمله تبریز، شیراز، تهران و گیلان برای انجام اصلاحات با اشاره به مبلغ مربوط به هر شهر.Nike footwear | Mens Flynit Trainers