وزارت معارف: تآسیس مدارس در ایلات

عنوانوزارت معارف: تآسیس مدارس در ایلات
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۷۶ (۱۲۵۳)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, کوشش, مدرسه های عشایر, مقاله
متن کامل

خبر اختصاص بودجه برای برپایی مدرسه های عشایری.latest Running | adidas Yeezy Boost 350