همکاری خانه و مدرسه

عنوانهمکاری خانه و مدرسه
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

آبان ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۵۷-۶۶۱
موضوعاقبال یغمائی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

انتقاد از همکاری خانه و مدرسه می‌کند به گونه‌ای که از این وضعیت کنونی که بیشتر جلسه‌ها برای کمک گرفتن از خانواده توانگر برای تهیه لباس کودکان خانواده فقیر است نویسنده اظهار ناراحتی می‌کند این کار را مضر می‌شمارد و به جای آن آموزش روانشناسی و آگاهی برای تربیت اطفال و جوانان می‌داند و شناختن اشتباه اطفال وتعلیم وتربیت طبق اصول وشرایط فنی و علمی.buy footwear | Nike Air Max 270