همه کودکان در کلاس درس خوشحال و بانشاط اند

عنوانهمه کودکان در کلاس درس خوشحال و بانشاط اند
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۶۸-۸۷۱
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله از کلاسی سخن می‌گوید که همه شاد هستند و در بین آن کودکی ناراحت است و مربی باید با طرح سؤالاتی به مشکل کودک پی برده و راهکارهایی را برای برقراری ارتباط بیان کرده است.latest Nike Sneakers | Women's Nike Superrep