همه را می دهد به من خورشید

عنوانهمه را می دهد به من خورشید
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم مهر ١٣٥٤

شماره

دوره ٩ ش ٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨-٩
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, شعر, کیانوش، محمود, مقاله, منظومه علمی -آموزشی
متن کامل

شعری در توصیف زیبایی های ابر و پاسخ ابر که می گوید همه ی این زیبایی ها را خورشید به او می دهد.latest jordan Sneakers | Sneakers