هفته کتاب

عنوانهفته کتاب
گونهمقاله
ناشرپیک معلم راهنمای پیک دانش آموز
سال تولد۱۳۴۶
تاریخ نشر

نیمه دوم آبان ۱۳۴۶

شماره

دوره۴ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵-۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم راهنمای پیک دانش آموز, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخوانی, مقاله, هفته کتاب
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت توجه به کتاب و کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان، علاقه ی ایرانیان از گذشته به کتاب و کتابخوانی، ایجاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برگزاری هفته ی کتاب در این راستا .Best Authentic Sneakers | Air Jordan Release Dates Calendar