هدیه برای کودکان بی سرپرست

عنوانهدیه برای کودکان بی سرپرست
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۲

شماره

س۴۳ ش۴۳ (۹۸۰۷)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعپرورشگاه ها, کوشش, مقاله
متن کامل

گزارش برنامه ی هفتگی زنان نیکوکار ایرانی و امریکایی برای بازدید از پرورشگاه ها.Buy Kicks | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping