هدف تربیت

عنوانهدف تربیت
گونهمقاله
نویسندگانشوقی, عباس
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

آبان ۱۳۲۸

شماره

دوره۲۴ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۳-۵۵
موضوعشوقی، عباس, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

چهارصفت که اساس کمال اخلاقی را تشکیل می‌دهد عبارتست از : نیروی حیات، شجاعت ، حساسیت و هوش که هریک از اینها اگر به طور صحیح در فرد از کودکی شکل گیرد تربیت صحیحی بر روی او صورت گرفته است . دراین مقاله مسئله ترس و شجاعت بر روی کودکان نیز توضیح داده شده است که گفته می‌شود هریک از این دو به طور طبیعی در کودکان و افراد دیگر وجود دارد ولی مقدار زیاد آن باعث نگرانی است .Sports brands | nike fashion