نگاهی به نظام آموزشی آمریکا

عنواننگاهی به نظام آموزشی آمریکا
گونهمقاله
نویسندگاناصغری تبریزی, اکبر
عنوان فرعی(گزارشی از یک مأموریت مطالعاتی) "
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۶

شماره

دوره۴۷ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷۸-۲۸۳
موضوعاکبر اصغری تبریزی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب راجع‌به آموزش وپرورش کشور آمریکا شرح داده است دراین مقاله راجع‌به وزارت آموزش وپرورش آمریکا و چگونگی این سازمان و مسئولین این سازمان توضیح داده است . همچنین راجع‌به مدیریت نظام آموزشی برای دوره‌های ابتدایی و متوسطه و . . . . مسائلی راتوضیح داده است . در ادامه به نحوه کارکرد مدارس امریکایی و همچنین دانشگاه های آمریکایی پرداخته . در آخر نیز مطالبی راجع‌به نظام آموزشی آمریکا آورده است .affiliate link trace | Buy Yeezy Slides 'Core' - Kanye West x Adidas — Ietp