نونهالان ایران

عنواننونهالان ایران
گونهمقاله
نویسندگانقاسمی, فرید
تاریخ تولد - وفات

١٣٤٣-

عنوان فرعیمعرفی یک نشریه "
ناشرپژوهشنامه کودک و نوجوان
سال تولد۱۳۷۶
تاریخ نشر

بهار ١٣٧٦

شماره

س ٢ ش ٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨٤-٨٦
موضوعپژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان, قاسمی، فرید, مقاله, نشریه غیردولتی, نشریه ها, نونهالان ایران (نشریه)
متن کامل

معرفی نشریه ی "نونهالان ایران" که اولین و تنها شماره ی آن در ۱۰ مرداد ۱۳۳۰از سوی ناصر مفخم صاحب امتیاز روزنامه ی نمایشگاه به چاپ رسید.