نوجوان در خانواده

عنواننوجوان در خانواده
گونهمقاله
نویسندگانهریس, مارتا, آصفی, آصفه
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰-۱۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

مترجم: آصفه آصفی

موضوعآصفه آصفی, رابطه والدین و فرزند, روانشناسی تربیتی, روانشناسی نوجوانان, مارتا هریس, مقاله, مکتب مام, نوجوانان
متن کامل

بررسی رفتار نوجوانان در خانواده و مشکلاتی که پدر و مادر با بزرگ شدن فرزندان پیدا می کنند.