نوجوانی و تحولات روحی آن

عنواننوجوانی و تحولات روحی آن
گونهمقاله
نویسندگانکاردان, علیمحمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

آذر ۱۳۳۷

شماره

دوره ۹ ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۶۰-۷۷۱
موضوعروانشناسی نوجوانان, سخن, علی محمد کاردان, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت آشنایی با روحیات نوجوانان، و دیدگاه های روان شناسان در زمینه ی شروع سن نوجوانی، بررسی دیدگاه فیلسوفانی چون ارسطو و روسو در این زمینه وتحقیقات علمی دانشمندانی مانند استانلی هال و ارائه ی نتایج تحقیقات انجام شده درباره ی ویژگی های دوران نوجوانی شامل: ناسازگاری با محیط مادی ، محیط اجتماعی و با خود، تغییر و تحول در تمایلات نوجوان و تغییرات زیادی که در نوجوان به وجود می آید.