نوجوانان در مدرسه

عنواننوجوانان در مدرسه
گونهمقاله
نویسندگانهریس, مارتا, آصفی, آصفه
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲-۱۷، ۵۲-۵۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: آصفه آصفی

موضوعآصفه آصفی, رابطه والدین و فرزند, مارتا هریس, مقاله, مکتب مام
متن کامل

نقش پدر و مادر در تربیت و آموزش و هدایت نوجوانان در جنبه های گوناگون زندگی مانند تحصیل، علایق و سرگرمی ها و ... و اشاره به لزوم بالا رفتن درک پدر و مادر از فرزندانشان.