نوباوگان ایران

عنواننوباوگان ایران
گونهنشریه
پدیدآورندگانحاتمی, اختر
عنوان فرعیروزنامه نوباوگان ایران
ناشرخبرگزاری ملی ایران
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۱
تاریخ نشر

١٣٣١- ١٣٣٢

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی، عکس، كمیك استریپ (رنگی، سیاه و سفید)

اندازه٥/١٦ * ٧/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: اختر حاتمی

گروه سنینوجوانان
فاصله انتشارهفتگی
موضوعاختر حاتمی, نشریه, نشریه سازمانی, نشریه نوجوانان, نشریه ها, نوباوگان ایران
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٣١-١٣٣٢ :ش ١-٤٥ (اصل و كپی )

یادداشت ها

وابسته به: خبرگزاری ملی ایران

بهاء

٢ ریال، ٥⁄٢ ریال، ٣ریال (آبونمان سالانه ١٠٠ ریال)

متن کامل

مجله‌ی نوباوگان ایران، در پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۳۱ به مدیر مسئولی اختر حاتمی آغاز به کار کرد. در صفحه‌ی آخر، عنوان به نام نوباوگان ایران، روزنامه دختران و پسران آمده است. این نشریه تا ۱۱ آذر ۱۳۳۲ با همین نام منتشر شد و قرار بود از آن پس در دو مجله، یکی برای کودکان و دیگری برای نوجوانان چاپ شود که از چگونگی انتشار یا باز ماندن از انتشار آن آگاهی به دست نیامده است. این نشریه از دیدگاه ادبی و فرهنگی، یکی از پربارترین نشریه‌های کودکان بود ...Nike Sneakers | boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion