نمایش سالیانه اولین کودکستان ایرانیبرسابه

عنواننمایش سالیانه اولین کودکستان ایرانیبرسابه
گونهسند
شماره دسترسی۱۶ت
فرستندهکودکستان برسابه,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملي ايران
سال انتشار۱۳۱۲
تاریخ نشر

۱۸ اسفند ۱۳۱۲

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, کودکستان برسابه, منابع نوشتاری, نمایش مدرسه
متن کامل

فراخوان برای شرکت در جشن نمایش سالیانه‌ی کودکستان برسابه در سالن نکوئی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۱۲ که توسط کودکان اجرا می‌شود و اعلام قیمت بلیت و چگونگی تهیه‌ی آن.Best jordan Sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger