نمایش ترب

نمایش ترب
عنواننمایش ترب
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۴
تاریخ نشر

تابستان ۱۳۵۴

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعترب (نمایش), عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

نویسنده بیژن مفید، کارگردان اردلان مفید. اجرا در پارک نیاوران