نمایشگاه کتاب کودک (نخستین: ۱۳۳۵: تهران، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران)

عنواننمایشگاه کتاب کودک (نخستین: ۱۳۳۵: تهران، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران)
گونههمایش، جشنواره و نمایشگاه
سال انتشار۱۳۳۵
پدیدآورندگان

برگزارکنندگان: مجله سپیده فردا، کودکستان و دبستان فرهاد؛ سخنرانان در روز افتتاحیه: محمدباقر هوشیار، آذر رهنما، توران میرهادی

موضوعآذر رهنما, توران میرهادی (خمارلو), سپیده فردا (نشریه), محمدباقر هوشیار, مدرسه فرهاد, مناسبت ها, نمایشگاه کتاب کودک (نخستین: ۱۳۳۵: تهران، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران), نمایشگاه كتاب, همایش، جشنواره و نمایشگاه
یادداشت ها

برنامه های جانبی: نشستی پیرامون نقش کتاب در پرورش کودکان، با شرکت اولیای کودکان و مدیران مدارس

ارجاع کلیدی۱۷۹۱۱
متن کامل

اولین نمایشگاه کتاب کودکان در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن برگزار شد که در آن برگزیده‌ای از کتاب های مورد استفاده کودکان از کتاب های قدیمی تا آثار نویسندگان معاصر ایرانی، کتاب‌های درسی و غیردرسی، مجلات ویژه ی کودکان، کتاب‌های مضر برای کودکان و همچنین کتاب ها و مجلات پرورشی مناسب و مفید برای معلمان و پدر و مادران به نمایش درآمده بودند. در روز افتتاحیه، محمدباقر هوشیار در سخنانی به سنجش تاریخی ادبیات کودکان ایران با ادبیات کودکان جهان پرداخت و به اهمیت کتاب و قصه و داستان در زندگی کودک اشاره کرد. آذر رهنما درباره اثر ادبیات کودکان در پرورش به شیوه نو، سخن گفت. عباس یمینی شریف به ضرورت و نیاز برپایی این نمایشگاه اشاره کرد و توران میرهادی، درباره کمبود کتاب کودکان در ایران و نقش این کتاب ها در پرورش کودکان و ضرورت توجه بیشتر به نهادهای مطبوعاتی و فرهنگی و نویسندگان و هنرمندان. Best Authentic Sneakers | Men's Sneakers