نمایشگاه کتاب های کودکان و نوجوانان

عنواننمایشگاه کتاب های کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, احیائی،
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-۱۳۷۹

ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۵۷

شماره

س۳ ش۸۸۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاحیائی، محمود, رستاخیز, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نمایشگاه ها, هفته کتاب
متن کامل

گزارش برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته ی کتاب کودک به وسیله ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ارائه ی زمینه های بومی و شرقی کتاب های کانون در این نمایشگاه از جمله کتاب « قصه های مردم آسیا »، عرضه ی ۳۰ عنوان کتاب و ۲۷ نوار ویژه ی کودکان و شرکت کشور بلغارستان در این نمایشگاه.